Nieuws

Kom en geniet van uw markt in een muzikale sfeer dankzij de Fanfare Formidable van de Chouette Asbl.


Kom en geniet van een geweldige middag deze woensdag 21 april op Marguaretasquare!

Op het programma:


Voor de lancering van de nieuwe markt aan de Margaretasquare op 21 april organiseert de Stad, in samenwerking met Zero Waste Belgium, zero-waste-wandelingen in de buurt.


De vermindering van het afval dat op het grondgebied van de Stad wordt geproduceerd, is een van de prioriteiten van het College van de Stad Brussel.


Op zaterdag 20 maart 2021, van 8u tot 17u, op het Sint-Katelijneplein.

De 'Richting Zero Afval' markt houdt 3 'covid-friendly' activiteiten tijdens haar 'Lentemarkt'.


Contact

Een vraag? Een suggestie?

Cel Markten

 Zaterdagplein, 1
 1000
 Brussel
 02 279 25 20
02 279 25 29
marches.markten@brucity.be


Open voor publiek: 
van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u, dinsdag van 14u tot 16u
Werkdomeinen: 
Inlichtingen over ambulante handel.