02/02 : Infor Jeunes op het Bockstael markt

Op zaterdag 2 februari 2019, van 9.30 uur tot 12.00 uur, houdt Infor Jeunes Laken een Informatie- en sensibilisering standpunt op de Bockstael-markt. Dit initiatief maakt deel uit van hun campagne Marguerite, bedoeld om jongeren en ouders te informeren over hun school rechten en schoolinschrijvingen.

Infor Jeunes Laeken asbl
Gemaakt 07/01/2019

Contact

Een vraag? Een suggestie?

Cel Markten

 Zaterdagplein, 1
 1000
 Brussel
 02 279 25 20
02 279 25 29
marches.markten@brucity.be


Open voor publiek: 
van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u, dinsdag van 14u tot 16u
Werkdomeinen: 
Inlichtingen over ambulante handel.