26/04 - 17/05 Kennisgeving van vacature voor een vaste plaats op de markt van het Emile Bockstaelplein

De stad Brussel doet een oproep tot kandidaatstelling voor verschillende standplaatsen op de wekelijkse markt op het Emile Bockstaelplein die elke zaterdag van 8 tot 13 uur plaatsvindt.

 

De aanvragen moeten worden gericht aan de "Cel Markten van de stad Brussel ", zaterdagplein 1, 1000 Brussel, hetzij ter plaatse op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij per e-mail (pdf-bestand) op het volgende adres marches.markten@brucity.be

De uiterste datum voor de ontvangst van de dossiers is maandag 26/04/2021 om 10.00 uur tot 17/05/2021 om 16.00 uur.

De oproep vereist de naleving van het bijgevoegde gemeentereglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten van de Stad Brussel.

 

Om een volledig dossier te vormen, moeten kandidaten:

  • Een kopie van de werkgeversvergunning bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 (algemeen bekend als de "kaart van de ambulante handelaar"), afgegeven door een ondernemingsloket op naam van de aanvrager van de standplaats;
  • indien het een natuurlijke persoon betreft, naam, voornaam, rijksregisternummer en adres of, indien het een rechtspersoon betreft, de firmanaam, het firmanummer en het adres van de statutaire zetel;
  • In geval van verkoop van levensmiddelen, een vergunning van het FAVV;
  • Een gewaarmerkt afschrift van de verzekeringspolis voor wettelijke aansprakelijkheid en brandverzekering die door de aanvrager is afgesloten met het oog op het in gebruik nemen van een standplaats op de markt, of een verbintenis om dit document over te leggen alvorens een terrein in gebruik te nemen;
  • Bewijs van vertegenwoordiging namens de persoon die de aanvraag van een marktkramer indient.

 

BIJLAGE: gemeentereglement

bockstael
Gemaakt 23/04/2021

Contact

Een vraag? Een suggestie?

Cel Markten

 Zaterdagplein, 1
 1000
 Brussel
 02 279 25 20
02 279 25 29
marches.markten@brucity.be


Open voor publiek: 
van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u, dinsdag van 14u tot 16u
Werkdomeinen: 
Inlichtingen over ambulante handel.