Steunmaatregelen voor handelaars - markten

Om de economische impact veroorzaakt door het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, vindt u hieronder een opsomming van de actuele steunmaatregelen op federaal, regionaal en gemeentelijk vlak:

Ook op gemeentelijk vlak worden verschillende steunmaatregelen voorgesteld ter ondersteuning van de handelaars:

● Kwijtschelden van de belastingen voor markten, kiosken en straatverkopers voor de maanden april en mei 2020

marché
Gemaakt 02/04/2020

Contact

Een vraag? Een suggestie?

Cel Markten

 Zaterdagplein, 1
 1000
 Brussel
 02 279 25 20
02 279 25 29
marches.markten@brucity.be


Open voor publiek: 
van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u, dinsdag van 14u tot 16u
Werkdomeinen: 
Inlichtingen over ambulante handel.